De Bewustzijn School, Amsterdam

nederlands/english | elke twee weken/every two weeks |

de_bewustzijn_school_logo.png

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Bust through fears & limiting beliefs | Let go of what does
not serve you | become your authentic self | 
Follow your soul mission | take inspired action

NL

Wij zijn geconditioneerd om ons tegen te laten houden bij onze dromen. Door hoe we opgevoed zijn, door wat anderen zeggen, en het meeste nog door onze eigen gedachten en overtuigingen. Dus houden we onszelf klein.

 

Deze lessen helpen je dat te veranderen. Het mooie is dat je alles hiervoor al in huis hebt. Door eerlijk te kijken naar wat je tegenhoudt, je authentieke zelf te durven laten zien, te luisteren naar je intuïtie en geïnspireerde actie te nemen verander jij je mindset én je leven.

 

Met praktische tools die voor jou werken kom je én blijf je in alignment met wie je werkelijk bent. Follow your Own Spark. Daarin ligt je vrijheid en je inner power. 

De lessen vinden plaats in de comfortabele, lichte ruimte van De Bewustzijn School aan de Keizersgracht 467 en zijn inclusief thee, water & healthy snacks.

EN

We are conditioned to keep ourselves from following our dreams. By how we are raised, by what others tell us and mostly by our own thoughts and limiting beliefs. So, we decide to keep ourselves small.

 

These lessons help you change that. The beautiful thing is that everything is already inside of you. By honestly looking at your limitations, daring to show your authentic self, listening to your intuition and taking inspired action, you change your mindset AND your life.

 

Practical tools help you come back into alignment with who you truly are. Follow Your Own Spark. That is where your freedom an inner power lie.

The lessons take place at the comfortable, light space of De Bewustzijn School at Keizersgracht 467 and include tea, water & healthy snacks.

Bookings